Opprette og sende meldinger

Før du begynner å sende meldinger, må du sjekke at enheten er koblet til datamaskinen. Tilkoblede enheter vises i området for enhetsstatus. Du kan koble enheten til datamaskinen med kabel eller trådløs Bluetooth-tilkobling.

Ovi Nokia Help info Opprette og sende meldinger Merk:

Hvis du bruker en enhet med to SIM-kort (enhet med dobbelt SIM), brukes SIM1 til å sende meldinger. SIM1 er den interne SIM-kortholderen for enheten. Vil du sende en melding med det andre SIM-kortet, bytter du om på SIM-kortene i enheten.

 

Slik oppretter du og sender en melding:

  1. I elementområdet klikker du på Opprett melding.

  2. Begynn å skrive inn navnet eller telefonnummeret til ønsket mottaker. Det vises en liste over samsvarende kontakter som ble funnet på enheten eller datamaskinen. Fra listen velger du mottakeren du vil legge til, og trykker på Enter.

  3. Hvis du vil legge til flere mottakere, klikker du på Legg til mottaker.

  4. Når du er ferdig med å legge til mottakere for meldingen, klikker du på Lukk.

  5. Skriv meldingen i tekstboksen. Når du skriver meldingen, kan du se antall gjenværende tegn og hvor mange meldinger som vil bli sendt, under tekstboksen.

  6. Klikk på Send.

 

Ovi Nokia Help tip Opprette og sende meldinger Tips:

Du kan fjerne en mottaker fra meldingen du skriver ved å merke ønsket mottaker og trykke på Slett.

Hvis du vil opprette en ny kontakt, høyreklikker du på meldingen og velger tilsvarende alternativ.

Opprette og sende meldinger