Åpne Meldinger

Når enheten er koblet til datamaskinen, kan du se lagrede meldinger både på enheten og datamaskinen i Meldinger.

Du åpner Meldinger ved å klikke på Meldinger-ikonet øverst i navigeringsfeltet. Når Meldinger åpnes, kan du se meldingene fra enheten som er oppført i enhetsområdet.

Ovi Nokia Help info Åpne Meldinger Merk:

Hvis du gjenoppretter innhold på enheten, er enhetsområdet lukket i alle Nokia Ovi Suite-visningene for å unngå feil på enheten mens gjenopprettingen pågår.

Se også:

Vise meldinger

Åpne Meldinger