Kopiere meldinger

Når du kobler enheten til datamaskinen, kopieres meldingene fra enheten til datamaskinen og vises i gruppen Alle. Du kan dessuten kopiere utvalgte meldinger fra enheten til datamaskinen og omvendt.

Slik kopierer du meldinger fra enheten til datamaskinen:

  1. Merk hvilken som helst mappe i enhetsområdet. Du kan vise en liste over meldingene i mappen.

  2. Velg én eller flere meldinger. Hvis du vil velge meldinger som ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første meldingen og holder inne Skift-tasten og klikker på den siste meldingen. Hvis du vil velge meldinger som ikke ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første meldingen og holder inne Ctrl-tasten og klikker på de andre meldingene.

  3. Dra meldingene til Alle-gruppen i navigeringsområdet. Meldingene kopieres til datamaskinen.

 

Slik kopierer du meldinger fra datamaskinen til enheten:

  1. Merk Alle-gruppen i navigeringsområdet. Du kan vise en liste over alle meldingene på datamaskinen.

  2. Velg én eller flere meldinger. Hvis du vil velge meldinger som ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første meldingen og holder inne Skift-tasten og klikker på den siste meldingen. Hvis du vil velge meldinger som ikke ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første meldingen og holder inne Ctrl-tasten og klikker på de andre meldingene.

  3. Dra meldingene til Mine mapper i enhetsområdet. Meldingene kopieres til enheten.

 

Ovi Nokia Help tip Kopiere meldinger Tips:

Hvis du vil kopiere meldingsinnhold til utklippstavlen og lime det inn i et annet tekstbehandlingsprogram, velger du en melding i elementområdet, høyreklikker på meldingen i innholdsområdet i høyre rute, og velger Kopier til utklippstavlen.

Kopiere meldinger