Synkronisere meldinger

Du kan synkronisere innholdet på mobilenheten med Nokia Ovi Suite. Dette betyr at du kan få tilgang til det samme innholdet på mobilenheten og datamaskinen. Hvis du skulle miste enheten, ligger innholdet trygt lagret i Nokia Ovi Suite. Du kan velge hvilke innholdstyper du vil synkronisere, for eksempel kontakter, meldinger og bilder.

På Startsiden i Nokia Ovi Suite kan du enkelt se hvor mange nye meldinger du har på enheten som er klare til å synkroniseres til datamaskinen.

Slik synkroniserer du meldinger fra enheten til datamaskinen manuelt:

  • Hvis du er på Startsiden i Nokia Ovi Suite, klikker du på Synkroniser i Meldinger-områder på Startsiden.

  • Hvis du er i Meldinger-visningen i Nokia Ovi Suite, klikker du på Synkroniser meldinger i enhetsområdet.

 

Automatisk synkronisering

Du kan også synkronisere meldinger automatisk hver gang du kobler enheten til datamaskinen. Hvis du vil gjøre dette, endrer du synkroniseringsalternativene for enheten.

Slik synkroniserer du meldinger automatisk:

  1. Velg Verktøy > Alternativer, eller høyreklikk på enhetsbildet i enhetsområdet og velg Alternativer for [enhetsnavn].

  2. Gå til kategorien Enhetssynkronisering, og velg enheten som du vil endre synkroniseringsalternativer for, fra rullegardinmenyen. Hvis du bare har én enhet koblet til datamaskinen, velges enheten automatisk.

  3. Velg meldingene som skal synkroniseres, og velg alternativet for automatisk synkronisering.

  4. Klikk på OK for å lagre endringene og lukke dialogboksen.

 

Ovi Nokia Help info Synkronisere meldinger Merk:

Hvis du har overført kopieringsbeskyttede musikkspor før du oppdaterer meldingene, bytter du fra enhetens USB-modus tilbake til USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite). Du finner mer informasjon om hvordan du velger USB-modus i brukerhåndboken for enheten.

Synkronisere meldinger