Slette og gjenopprette meldinger

Du kan slette meldinger fra datamaskinen og enheten. Du kan også gjenopprette meldinger som er lagret på datamaskinen. Hvis du sletter en melding fra enheten, slettes den for alltid og kan ikke gjenopprettes.

Slik sletter du og gjenoppretter meldinger fra datamaskinen:

 1. Merk Alle-gruppen eller en smartgruppe i navigeringsområdet. Du kan vise en liste over alle meldingene i Alle-gruppen eller smartgruppen som du merket.

 2. Kontroller at du viser meldingene etter datoen da meldingene ble sendt eller mottatt. Det gjør du ved å klikke på knappene øverst i elementområdet.

 3. Velg én eller flere meldinger du vil slette. Vil du velge meldinger som ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første meldingen og holder inne Skift-tasten mens du klikker på den siste meldingen. Hvis du vil velge meldinger som ikke ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første meldingen og holder inne Ctrl-tasten mens du klikker på de andre meldingene.

 4. Høyreklikk, og velg Slett. Meldingene flyttes til mappen Slettede meldinger.

 5. Hvis du vil tømme Slettede meldinger-mappen, høyreklikker du mappenavnet i navigeringsområdet. Velg Tøm slettede meldinger fra hurtigmenyen som åpnes.
  ELLER
  Hvis du vil gjenopprette meldinger fra Slettede meldinger-mappen, merker du mappenavnet i navigeringsområdet, velger ønskede meldinger i elementområdet, høyreklikker og velger Gjenopprett.

Ovi Nokia Help tip Slette og gjenopprette meldinger Tips:

Du kan også slette kontakter helt ved å merke kontaktene i elementområdet og trykke Skift+Delete.

Hvis du vil gjenopprette en slettet melding som tilhører en meldingstråd, klikker du på Gjenopprett når meldingen vises i innholdsområdet.

Slik sletter du meldinger fra enheten for godt:

 1. Merk hvilken som helst mappe i enhetsområdet. Du kan vise en liste over meldingene i mappen.

 2. Velg én eller flere meldinger du vil slette. Vil du velge meldinger som ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første meldingen og holder inne Skift-tasten mens du klikker på den siste meldingen. Hvis du vil velge meldinger som ikke ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første meldingen og holder inne Ctrl-tasten mens du klikker på de andre meldingene.

 3. Høyreklikk, og velg Slett. Meldingen slettes fra enheten for godt og kan ikke gjenopprettes.

Slette og gjenopprette meldinger