Slette en smartgruppe

Slik sletter du en smartgruppe:

  1. Merk hvilken som helst smartgruppe som vises under Alle.

  2. Velg Rediger og Slett smartgruppe.

  3. Bekreft slettingen. Smartgruppen slettes, men meldingene i gruppen slettes ikke fra datamaskinen (meldingene vises fortsatt under Alle-gruppen).

Slette en smartgruppe