Redigere en smartgruppe

Slik redigerer du en smartgruppe:

  1. Merk hvilken som helst smartgruppe som vises under Alle.

  2. Velg Rediger og Rediger smartgruppe. Dialogboksen “Rediger smartgruppe” vises.

  3. Endre navnet på smartgruppen eller reglene som gjelder for den.

  4. Klikk på Lagre for å lukke dialogboksen.

 

Se også:

Kopiere en smartgruppe

Slette en smartgruppe

Redigere en smartgruppe