Opprette en smartgruppe

Slik oppretter du en smartgruppe:

  1. Klikk på Legg til smartgruppe under smartgruppene som allerede vises i Meldinger. Dialogboksen “Ny smartgruppe” vises.

  2. Skriv inn et navn for gruppen.

  3. Fra rullegardinlisten for regler klikker du på regelen som du vil skal gjelde for meldingene, for eksempel meldingsstatus.

  4. Fra rullegardinlisten over verdier for regelen du valgte, klikker du på ønsket verdi, for eksempel ulest.

  5. Du kan angi en ny regel og en verdi ved å klikke på Legg til ny regel. Antall meldinger som samsvarer med reglene du anga, vises når du oppretter gruppen.

  6. Når du har opprettet smartgruppen, klikker du på Lagre for å lukke dialogen. Smartgruppen du opprettet, vises i navigeringsområdet.

 

Se også:

Redigere en smartgruppe

Slette en smartgruppe

Opprette en smartgruppe