Om smartgrupper

I Meldinger trenger du ikke å flytte meldinger manuelt til en tradisjonell mappestruktur. Isteden kan du bruke smartgrupper til å gruppere meldinger som har noe til felles, basert på et sett kriterier. Meldinger som oppfyller kriteriet (f.eks. uleste meldinger eller meldinger du har mottatt en bestemt uke), blir da oppført under en delt smartgruppe-overskrift.

Innholdet i smartgruppene oppdateres automatisk. En melding kan dermed først inkluderes i en smartgruppe kalt I dag, for deretter automatisk å bli flyttet til en smartgruppe kalt Denne uken.

I tillegg til forhåndsdefinerte smartgrupper, kan du opprette smartgrupper i henhold til personlige behov, f.eks. en smartgruppe for meldinger som du har mottatt fra en bestemt person.

Ovi Nokia Help info Om smartgrupper Merk:

Du kan kun bruke smartgrupper for meldinger som er lagret på datamaskinen. Smartgrupper omfatter ikke meldinger som er lagret i enheten. Når du viser meldinger fra enheten, kan du filtrere meldinger for enkelt å finne meldingen du leter etter. Du finner mer informasjon under Filtrere meldinger.

 

Gjør følgende når du viser meldinger som er lagret på datamaskinen:

  • Klikk på Alle for å vise meldinger som er lagret på datamaskinen.

  • Eller du kan klikke på hvilken som helst smartgruppe som er oppført under Alle, for kun å vise meldingene som tilhører den aktuelle gruppen.

 

Når du klikker på navnet til en smartgruppe i navigeringsområdet, kan du se en liste over meldingene som finnes i denne gruppen. Klikk på en hvilken som helst melding i elementområdet for å vise meldingsinnholdet i innholdsområdet.

Se også:

Opprette en smartgruppe

Redigere en smartgruppe

Slette en smartgruppe

Om smartgrupper