Kopiere en smartgruppe

Du kan kopiere en eksisterende smartgruppe og deretter endre reglene som gjelder for kopien. Du trenger altså ikke å opprette en smartgruppe på nytt.

Slik kopierer du en smartgruppe:

  1. Merk hvilken som helst smartgruppe som vises under Alle.

  2. Høyreklikk og velg Kopier regler. Dialogboksen “Rediger smartgruppe” åpnes med et standardnavn for gruppen. Hvis du vil gi nytt navn til gruppen, skriver du inn det nye navnet i navnefeltet.

  3. Rediger reglene som gjelder for smartgruppen.

  4. Klikk på Lagre for å lukke dialogboksen.

 

Se også:

Redigere en smartgruppe

Kopiere en smartgruppe