Importere meldinger

Du kan hente meldinger fra CSV-filer som er opprettet med Nokia Ovi Suite eller Nokia PC Suite.

Slik importerer du meldinger fra en CSV-fil til Nokia Ovi Suite:

  1. Velg Fil > Importer meldinger.

  2. Finn frem til og velg CSV-filen som inneholder meldingene. Klikk på OK. Alle meldingene kopieres fra filen til Nokia Ovi Suite.

 

Du kan også åpne CSV-filer for visning med en rekke regnearkprogrammer.

 

Se også:

Eksportere meldinger

Importere meldinger