Eksportere meldinger

Du kan lagre alle meldingene fra Nokia Ovi Suite i en CSV-fil. Det er lurt å sikkerhetskopiere meldingene på denne måten.

Slik eksporterer du meldinger fra Nokia Ovi Suite til en CSV-fil:

  1. Velg Fil > Eksporter alle meldinger.

  2. Velg en eksisterende CSV-fil for å overskrive den, eller velg Ny for å opprette en ny fil.

  3. Klikk på OK. Alle meldingene blir lagret i filen.

 

Du kan importere meldingene tilbake til Nokia Ovi Suite. Se Importere meldinger hvis du vil ha mer informasjon.

Du kan også åpne CSV-filer direkte for visning med en rekke regnearkprogrammer.

 

Se også:

Importere meldinger

 

Eksportere meldinger