Vise og filtrere kontakter

Når du åpner Kontakter, vises kontaktene som er lagret i Nokia Ovi Suite, i alfabetisk rekkefølge. Den første kontakten i listen vises i innholdsområdet. Du finner mer informasjon om å sortere kontaktene under Sortere kontakter.

Ovi Nokia Help info Vise og filtrere kontakter Merk:

Neste gang du åpner Kontakter, vil kontakten du viste forrige gang før du lukket Kontakter, vises i innholdsområdet. Det samme gjelder hvis du for eksempel åpner Meldinger i Nokia Ovi Suite og deretter går tilbake til Kontakter.

 

Du kan angi i synkroniseringsalternativene om kontaktene skal synkroniseres automatisk mellom enheten og Nokia Ovi Suite. Hvis de synkroniseres, kan du vise alle kontaktene fra ett sted. Du finner mer informasjon om å synkronisere kontakter under Om å synkronisere kontakter.

Ovi Nokia Help info Vise og filtrere kontakter Merk:

Når du synkroniserer kontakter mellom enheten og Nokia Ovi Suite, lagres kontaktene fra enheten i Nokia Ovi Suite. Hvis du synkroniserer kontakter fra en annen enhet med Nokia Ovi Suite, vil kontaktene fra den første enheten også bli synkronisert til den tilkoblede enheten.

 

Vise kontaktene i enheten

Hvis du vil vise kontaktene som er lagret i enheten, velger du Alle i enhetsområdet. Kontaktene i enheten vises, og den første kontakten i listen er åpen.

Er det flere enn én enhet tilkoblet, kan kontaktene i de andre enhetene vises ved å velge én av dem i området for valg av enhet. Den første kontakten i listen er åpen.

Filtrere kontakter

Du kan finne og vise en bestemt kontakt ved å filtrere kontaktlisten som vises i elementområdet. Begynn å skrive inn kontaktens for- eller etternavn, telefonnummer eller e-post i feltet under elementområdet. I elementområdet vises da de kontaktene som samsvarer med teksten som skrives. Du kan tømme Filtrer kontakter-feltet ved å klikke på Tøm.

Vise og filtrere kontakter