Oversikt over Kontakter

I Kontakter kan du gjøre følgende:

  • Vise og redigere kontakter på datamaskinen og i enheten.

  • Synkronisere kontakter mellom enheten og Nokia Ovi Suite, og med programvaren du bruker på datamaskinen for kalender og e-post.

  • Flytte kontakter mellom datamaskinen og enheten ved å dra dem fra ett sted til et annet.

 

Du finner mer informasjon om hvilken PC-programvare for kalender og e-post som støttes, under Systemkrav.

Ovi Nokia Help info Oversikt over Kontakter Merk:

Hvis du har overført kopieringsbeskyttede musikkspor før du brukte Kontakter, bytter du fra enhetens USB-modus tilbake til Nokia Ovi Suite-modus (eller PC Suite). Du finner mer informasjon om hvordan du velger USB-modus i brukerhåndboken for enheten.

Enkelte enhetsmodeller støtter ikke alle funksjonene i Nokia Ovi Suite. Derfor kan det hende at enkelte funksjoner som beskrives i denne hjelpen, ikke er tilgjengelige for enhetsmodellen du bruker.

Se også:

Åpne kontakter

Vise og filtrere kontakter

Opprette kontakter

Redigere kontakter

Sortere kontakter

Gruppere kontakter

Slette og gjenopprette kontakter

Sende kontaktinformasjon i e-post

Sende tekstmeldinger til kontakter

Synkronisere kontakter

Oversikt over Kontakter