Åpne Kontakter

Du åpner Kontakter ved å klikke på Kontakter i det øverste navigeringsfeltet i Nokia Ovi Suite. Når Kontakter åpnes, vises kontaktene på datamaskinen i alfabetisk rekkefølge.

Hvis du vil vise kontaktene som er lagret på enheten, velger du Alle i enhetsområdet. Du finner mer informasjon om visning av kontaktene under Vise og filtrere kontakter.

Ovi Nokia Help info Åpne Kontakter Merk:

Hvis du gjenoppretter innhold på enheten, er enhetsområdet lukket i alle Nokia Ovi Suite-visningene for å unngå feil på enheten mens gjenopprettingen pågår.

Åpne Kontakter