Synkronisere kontakter

Synkronisering innebærer at du oppdaterer innhold mellom ulike steder, for eksempel mellom enheten og Nokia Ovi Suite, slik at du har det samme innholdet på hvert sted. Ved å synkronisere kontaktene dine kan du holde dem oppdatert i enheten, Nokia Ovi Suite og databehandlingsprogrammet ditt (for eksempel Microsoft Outlook). Og når du synkroniserer kontaktene, ligger de trygt i Nokia Ovi Suite i tilfelle du skulle miste enheten.

Ovi Nokia Help info Synkronisere kontakter Merk:

For å kunne synkronisere kontakter mellom enheten og en annen synkroniseringsplassering, må kontaktene på enheten lagres i enhetsminnet i stedet for på SIM-kortet. Du finner detaljerte instruksjoner om hvordan du flytter eller kopierer kontakter fra SIM-kortet til enhetesminnet i brukerhåndboken for enheten.

Når du synkroniserer kontakter mellom enheten og Nokia Ovi Suite, lagres kontaktene fra enheten i Nokia Ovi Suite. Hvis du synkroniserer kontakter fra en annen enhet med Nokia Ovi Suite, vil kontaktene fra den første enheten også bli synkronisert til den tilkoblede enheten.

Vil du unngå å opprette like kontakter, må du ikke bruke andre enhetsprogrammer, for eksempel E-post for Exchange, til å synkronisere enhetens kontakter hvis du allerede bruker Nokia Ovi Suite til dette formålet.

Hvis flere enheter er koblet til Nokia Ovi Suite samtidig, er det kun kontaktene i gjeldende aktive enhet (dvs. enheten som for øyeblikket er valgt i enhetsområdet) som synkroniseres når du klikker på Synkroniser kontakter.

Slik synkroniserer du kontakter fra enheten til datamaskinen:

  • Hvis du er på Startsiden i Nokia Ovi Suite, klikker du på Synkroniser i Kontakter-området på Startsiden.

  • Hvis du er i Kontakter-visningen i Nokia Ovi Suite, klikker du på Synkroniser kontakter i enhetsområdet.

Ovi Nokia Help tip Synkronisere kontakter Tips:

Du kan også synkronisere kontaktene automatisk hver gang du kobler enheten til datamaskinen. Dette gjør du ved å gå til Verktøy > Alternativer > Enhetssynkronisering for å endre synkroniseringsalternativene for enheten.

Når synkroniseringen er fullført, kan du se hvilke kontakter som ble endret i Nokia Ovi Suite eller kopiert til Nokia Ovi Suite ved å klikke på gruppen Nylig oppdatert i navigeringsområdet for Kontakter. Gruppen Nylig oppdatert omfatter kontakter som ble oppdatert senest for to uker siden.

Ovi Nokia Help info Synkronisere kontakter Merk:

Du kan ikke gi nytt navn til, redigere eller slette en smartgruppe.

Se også:

Endre synkroniseringsalternativer for kontakter

Om å synkronisere

 

Synkronisere kontakter