Løse synkroniseringskonflikter

Når du synkroniserer kontaktene, kan det oppstå enkelte konflikter mellom informasjonen i enheten, Nokia Ovi Suite, Nokia-kontoen og databehandlingsprogramvaren (for eksempel Microsoft Outlook). Dette kan for eksempel skje når du har endret mobilnummeret til en kontakt på enheten og i Nokia Ovi Suite.

OM Å LØSE SYNKRONISERINGSKONFLIKTER

Når det oppstår konflikter under synkronisering, samler Nokia Ovi Suite alle kontaktene som har én eller flere konflikter, i en smartgruppe kalt Synkroniseringskonflikter i navigeringsområdet.

Ovi Nokia Help info Løse synkroniseringskonflikter Merk:

 Denne smartgruppen vises bare når det er synkroniseringskonflikter. Du kan ikke gi nytt navn til, redigere eller slette en smartgruppe.

 

 

Slik løser du synkroniseringskonflikter for kontakter:

  1. Klikk på Synkroniseringskonflikter i navigeringsområdet, og velg en kontakt med konfliktene du vil løse. Kontaktinformasjonen vises i innholdsområdet.

 

Ovi Nokia Help info Løse synkroniseringskonflikter Merk:

Det er bare den kontaktinformasjonen som er i konflikt, som vises, sammen med kontaktens navn.

  1. Velg riktig alternativ for informasjonen som er i konflikt, og klikk på Lagre. Du kan også ignorere konflikten ved å velge en annen kontakt eller kontaktgruppe, og så løse konflikten senere.

 

Kontaktene synkroniseres automatisk etter at du har løst den siste konflikten i smartgruppen for synkroniseringskonflikter.

Løse synkroniseringskonflikter