Endre synkroniseringsalternativer for kontakter

Slik endrer du synkroniseringsalternativene for kontakter:

 1. Gå til Verktøy > Alternativer, eller høyreklikk på enhetsbildet i enhetsområdet og velg Alternativer for [enhetsnavn].

 2. Gå til kategorien Enhetssynkronisering, og velg enheten som du vil endre synkroniseringsalternativer for, fra rullegardinmenyen. Hvis du bare har én enhet koblet til datamaskinen, velges enheten automatisk.

 3. Velg kontaktene som skal synkroniseres.

 4. Velg Flere alternativer for å gå til kategorien Kontakter, og velg databehandlingsprogramvaren du vil kontaktene skal synkroniseres med. Hvis du bare har ett databehandlingsprogram installert på datamaskinen, brukes dette automatisk som enhetens synkroniseringspartner, og det vises ingen andre alternativer.

 1. Databehandlingsprogramvarens standardmappe for brukerprofil og kontakter brukes automatisk i synkroniseringen. Du endrer disse ved å klikke på Endre.

Hvis du ikke tidligere har valgt å synkronisere databehandlingsprogramvarens brukerprofil og mapper, klikker du på Velg profil og mapper for å velge dem nå.

Ovi Nokia Help tip Endre synkroniseringsalternativer for kontakter Tips:

Bruker du Microsoft Outlook Express, kan du velge flere brukerprofiler som skal tas med i synkroniseringen. Vær oppmerksom på at du ikke kan velge bort standardprofilen og -mappen.

 1. Velg om du skal motta en advarsel når noen av kontaktene skal slettes under synkronisering. Hvis du ikke vil at advarselen skal vises, fjerner du merket for dette alternativet og velger det beste alternativet for deg ut fra de to gjenværende synkroniseringsalternativene:

  • Synkroniser og slett kontakter: Synkroniser kontakter mellom enheten og andre synkroniseringssteder, og tillat sletting av de kontaktene som du har slettet fra ett eller flere synkroniseringssteder. Du har for eksempel slettet én kontakt fra enheten og to andre fra databehandlingsprogrammet. Hvis det er merket av for dette alternativet under synkronisering, så blir den ene kontakten som ble slettet fra enheten, også slettet fra kontaktprogrammet på datamaskinen og fra Nokia Ovi Suite. På samme måte blir de to kontaktene som ble slettet fra databehandlingsprogramvaren, også slettet fra enheten og fra Nokia Ovi Suite.

  • Synkroniser uten å slette kontakter: Synkroniser kontakter mellom synkroniseringsstedene, men ikke tillat sletting av de kontaktene fra alle andre synkroniseringssteder som du har slettet, fra ett eller flere synkroniseringssteder.

 1. Klikk på OK for å lagre endringene og lukke dialogboksen.

 

 

Endre synkroniseringsalternativer for kontakter