Sortere kontakter

Hvis du vil endre sorteringsrekkefølgen for kontaktene, går du til Verktøy > Alternativer > Kontakter. Tilgjengelige alfabetiske sorteringsrekkefølger er fornavn – etternavn, eller etternavn – fornavn. Kontaktene sorteres som standard etter fornavn.

Sorteringsrekkefølgen brukes også når du viser kontaktene som er lagret på enheten.

Se også:

Vise og filtrere kontakter

Gruppere kontakter

 

Sortere kontakter