Slette og gjenopprette kontakter

Du kan slette kontakter fra enheten og datamaskinen. Du kan også gjenopprette kontakter som er lagret på datamaskinen.

 

Slik sletter du en kontakt fra enheten:

 1. I enhetsområdet velger du Alle.

 2. I elementområdet velger du én eller flere kontakter som skal slettes. Hvis du vil velge kontakter som ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første kontakten, holder inne Skift-tasten og klikker på den siste kontakten. Hvis du vil velge kontakter som ikke ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første kontakten, holder inne Ctrl-tasten og klikker på de andre kontaktene.

  1. Velg Rediger > Slett.

  2. Klikk på Ja i dialogboksen som åpnes.

  Kontakten slettes helt fra enheten og kontaktgruppene den tilhørte.

   

  Slik sletter du en kontakt fra datamaskinen:

  1. I navigeringsområdet velger du Alle.

  2. I elementområdet velger du én eller flere kontakter som skal slettes. Hvis du vil velge kontakter som ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første kontakten, holder inne Skift-tasten og klikker på den siste kontakten. Hvis du vil velge kontakter som ikke ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første kontakten, holder inne Ctrl-tasten og klikker på de andre kontaktene.

  1. Høyreklikk, og velg Slett fra menyen som åpnes. Kontakten slettes fra listen Alle kontakter og kontaktgruppene den tilhørte, og flyttes til Slettede kontakter.

  2. I navigeringsområdet velger du Slettede kontakter. Du kan se en liste over kontaktene som er i Slettede kontakter.

  3. Velg kontakten du vil slette.

  4. Høyreklikk, og velg Slett fra menyen som åpnes. Hvis du vil slette alle kontaktene samtidig, høyreklikker du på Slettede kontakter i navigeringsområdet og velger Tøm slettede kontakter fra menyen som åpnes.

  Kontakten slettes helt fra datamaskinen.

  Ovi Nokia Help tip Slette og gjenopprette kontakter Tips:

  Du kan også slette kontakter for godt ved å merke kontaktene i elementområdet og trykke på Skift+Delete.

   

  Slik gjenoppretter du en kontakt på datamaskinen:

  1. I navigeringsområdet velger du Slettede kontakter. Du kan se en liste over kontaktene som er i Slettede kontakter.

  2. I elementområdet velger du én eller flere kontakter som skal gjenopprettes. Hvis du vil velge kontakter som ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første kontakten, holder inne Skift-tasten og klikker på den siste kontakten. Hvis du vil velge kontakter som ikke ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første kontakten, holder inne Ctrl-tasten og klikker på de andre kontaktene.
   ELLER

   Hvis du vil gjenopprette alle slettede kontakter, velger du Rediger > Gjenopprett alle.

  3. Høyreklikk, og velg Gjenopprett fra menyen som åpnes.
   Kontakten flyttes tilbake til Alle kontakter sammen med kontaktgruppene den tidligere tilhørte.

  Ovi Nokia Help info Slette og gjenopprette kontakter Merk:

  Hvis du drar en kontakt fra Slettede kontakter til en gruppe som den ikke opprinnelig tilhørte, vil kontaktinformasjonen bli fjernet fra alle de andre gruppene den tilhørte før den ble slettet. Se også Gruppere kontakter.

  Slette og gjenopprette kontakter