Redigere kontakter

Slik redigerer du en kontakt:

 1. I elementområdet merker du kontakten du vil redigere. Kontaktdetaljene vises i innholdsområdet.

Ovi Nokia Help info Redigere kontakter Merk:

Når du viser en kontakt, er det kun kontaktfeltene som inneholder informasjon, som vises.

Hvis du har angitt egne titler for enkelte kontaktdetaljer i enheten, vises de i Nokia Ovi Suite med standard titler, for eksempel Mobil (privat) eller Mobil (jobb). Når du synkroniserer kontaktene dine, gjenopprettes kontakttitlene i enheten slik du definerte dem.

 1. Dobbeltklikk på en kontakt i elementområdet,  eller klikk på Redigerøverst i høyre hjørne i innholdsområdet. Kontakten åpnes i redigeringsmodus.

 2. I redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

  • Endre allerede eksisterende kontaktdetaljer.

  • Legge til eller fjerne bildet for en kontakt ved å klikke på Legg til eller Slett. Du kan også dra eller kopiere et bilde fra en annen plassering. Det er også mulig å dra eller kopiere et bilde når du ikke er i redigeringsmodus. De tilgjengelige bildeformatene er JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP og GIF.

  • Endre bildet for kontakten ved å klikke på Endre.

  • Endre tittelen på en kontaktdetalj ved å klikke på en tittel og velge en fra rullegardinmenyen som åpnes.

  • Legge til nye detaljer ved å klikke på Legg til [kontaktdetalj]. Hvis det er mulig, kan du også fjerne detaljer ved å klikke på sletteknappen på slutten av detaljfeltet.

 3. Klikk på Lagre. Endringene lagres, og redigeringsmodus avsluttes.

 

Du kan synkronisere endrede kontakter med enheten og datamaskinen ved å klikke på Synkroniser kontakter. Du finner mer informasjon om å synkronisere kontaktene under Sortere kontakter.

Ovi Nokia Help tip Redigere kontakter Tips:

Hvis du vil ha en kontakt som har nesten samme informasjon som en annen kontakt (kan for eksempel være aktuelt for et par med felles kontakter), åpner du kontakten i innholdsruten eller i redigeringsmodus, høyreklikker på et tomt område og klikker på Opprett duplisert kontakt.

Se også:

Opprette kontakter

Gruppere kontakter

Redigere kontakter