Opprette kontakter

Slik oppretter du en kontakt:

 1. Velg Alle i navigeringsområdet.

 2. I elementområdet klikker du på Opprett kontakt. En ny, tom kontakt åpnes i redigeringsmodus.

 3. I redigeringsmodus kan du gjøre følgende:

  • Du kan fylle ut ønskede kontaktdetaljer.

  • Hvis kontakten har flere telefonnumre, velger du det foretrukne ved å velge den aktuelle radioknappen på slutten av nummerfeltet.

  • Du kan legge til nye detaljer ved å klikke på Legg til [kontaktdetalj]. Dersom det er mulig kan du også fjerne detaljer ved å klikke på sletteknappen på slutten av detaljfeltet.

  • Du kan legge til eller fjerne bildet for en kontakt ved å klikke på Legg til eller Slett. Du kan også dra eller kopiere et bilde fra en annen plassering. Det er også mulig å dra eller kopiere et bilde når du ikke er i redigeringsmodus. De tilgjengelige bildeformatene er JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP og GIF.

  • Du kan endre bildet for kontakten ved å klikke på Endre.

  • Du kan endre tittelen på en kontaktdetalj ved å klikke på en tittel og velge en fra rullegardinmenyen som åpnes.

 4. Klikk på Lagre. Den nye kontakten lagres, og redigeringsmodus avsluttes.

 

Ovi Nokia Help info Opprette kontakter Merk:

Når du viser en kontakt, er det kun kontaktfeltene som inneholder informasjon, som vises.

 

Du kan synkronisere nye kontakter med enheten og datamaskinen ved å klikke på Synkroniser kontakter. Du finner mer informasjon om å synkronisere kontaktene under Sortere kontakter.

Ovi Nokia Help tip Opprette kontakter Tips:

Hvis du vil ha en kontakt som har nesten samme informasjon som en annen kontakt (kan for eksempel være aktuelt for et par med felles kontakter), åpner du kontakten i innholdsruten eller i redigeringsmodus, høyreklikker på et tomt område og klikker på Opprett duplisert kontakt.

Se også:

Redigere kontakter

Gruppere kontakter

Opprette kontakter