Gruppere kontakter

Vil du organisere kontaktene i grupper, kan du bruke kontaktgruppene som allerede finnes i Nokia Ovi Suite, kontaktgruppene som du har opprettet i enheten, eller opprette nye grupper i Nokia Ovi Suite. De forhåndsdefinerte kontaktgruppene er Familie, Venner og Arbeid. Du kan gi nytt navn til eller slette disse gruppene.

Når du klikker på en kontaktgruppe, vises en liste over kontaktene som tilhører denne gruppen. Den første kontakten i listen vises i innholdsområdet.

Ovi Nokia Help info Gruppere kontakter Merk:

Navigeringsområdet i Kontakter har også en gruppe kalt Nylig oppdatert. Denne gruppen er en smartgruppe, og den inneholder alle kontaktene som ble endret forrige gang du synkroniserte kontaktene. Du kan ikke gi nytt navn til, redigere eller slette en smartgruppe. Du finner mer informasjon om hvordan du synkroniserer kontakter under Om å synkronisere kontakter.

 

Slik oppretter du en gruppe:

 1. Klikk på Opprett kontaktgruppe i navigerings- eller enhetsområdet. En gruppe med standardnavn, f.eks. Gruppe 1, opprettes i området.

 2. Du kan endre navn på gruppen ved å dobbeltklikke på tittelen og skrive inn det nye navnet.

 3. Trykk på Enter for å bekrefte det nye gruppenavnet. Alle gruppenavnene må være unike.

Den nye gruppen legges til på slutten av gruppelisten. Neste gang du åpner Kontakter, er gruppene sortert alfabetisk.

 

Slik legger du til en kontakt i en gruppe:

 1. Klikk på Alle i navigerings- eller enhetsområdet.

 2. Velg én eller flere kontakter i elementområdet. Hvis du vil velge kontakter som ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første kontakten, holder inne Skift-tasten og klikker på den siste kontakten. Hvis du vil velge kontakter som ikke ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første kontakten, holder inne Ctrl-tasten og klikker på de andre kontaktene.

 3. Dra kontakten til ønsket gruppe. Merk at du kan dra kontakter mellom navigerings- og enhetsområdet.

Ovi Nokia Help tip Gruppere kontakter Tips:

En kontakt kan tilhøre flere grupper.

 

Slik fjerner du en kontakt fra en gruppe:

 1. Klikk på kontaktgruppens navn i navigerings- eller enhetsområdet.

 2. Velg én eller flere kontakter i elementområdet. Hvis du vil velge kontakter som ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første kontakten, holder inne Skift-tasten og klikker på den siste kontakten. Hvis du vil velge kontakter som ikke ligger ved siden av hverandre, klikker du på den første kontakten, holder inne Ctrl-tasten og klikker på de andre kontaktene.

 3. Velg Rediger og Fjern fra gruppen.

 4. Klikk på Ja i dialogboksen som åpnes.

Kontakten fjernes fra gruppen, men ikke fra datamaskinen eller enheten.

Ovi Nokia Help tip Gruppere kontakter Tips:

I redigeringsmodus kan du dra en kontakt fra en gruppe til Alle-mappen, og kontakten fjernes dermed fra gruppen.

 

Slik sletter du en gruppe:

 1. Velg en kontaktgruppe i navigerings- eller enhetsområdet.

 2. Velg Rediger > Slett.

 3. Klikk på Ja i dialogboksen som åpnes.

Gruppen slettes helt, men kontaktene som tilhørte gruppen, forblir lagret på datamaskinen eller i enheten.

Ovi Nokia Help info Gruppere kontakter Merk:

Du kan ikke gjenopprette kontaktgrupper.

Se også:

Sortere kontakter

Gruppere kontakter