Tilkoblede enheter

Mobilenheten bør være koblet til datamaskinen for at du skal få fullt utbytte av Nokia Ovi Suite. Når enheten er tilkoblet, vises bildet av enheten i enhetsområdet nederst til venstre i Nokia Ovi Suite. Enhetsområdet viser følgende informasjon for en tilkoblet enhet:

  • Navnet på den tilkoblede enheten.

  • Et ikon for USB-kabeltilkobling eller Bluetooth-tilkobling, avhengig av hvilken tilkoblingstype du bruker. Husk at hvis du bruker USB-kabeltilkobling og har valgt medieoverføringsmodus for å overføre DRM-beskyttet musikk, angis medieoverføringsmodusen med et nøkkelikon i tillegg til standardikonet for USB-kabeltilkobling.

  • På Startsiden vises det en knapp for å angi synkroniseringsalternativene for enheten eller for å synkronisere innhold i henhold til gjeldende synkroniseringsalternativer.

  • I Kontakter-, Meldinger- eller Bilder-visningen vises det en knapp for å synkronisere visningens innhold mellom mobilenheten og datamaskinen, samt informasjon om visningen er oppdatert.

 

Ingen tilkoblede enheter

Enhetsområdet er tomt hvis enheten ikke er koblet til Nokia Ovi Suite. Når du skal koble til enheten for første gang, klikker du på Koble til enhet i det tomme enhetsområdet og velger Legg til ny enhet. Da veiledes du gjennom et par enkle trinn for å koble enheten til Nokia Ovi Suite. Du finner mer informasjon under Oversikt over tilkobling.

Flere tilkoblede enheter

Hvis du har flere enheter som er koblet til Nokia Ovi Suite samtidig, vises alle disse enhetene i enhetsområdet, og du kan endre hvilken enhet du skal bruke ved å klikke på bildet av ønsket enhet i enhetsområdet. Husk at du ikke kan bytte til en annen enhet hvis innholdet synkroniseres, eller hvis filer kopieres mellom enheten som er i bruk og datamaskinen.

 

Se også:

Oversikt over Nokia Ovi Suite

Oversikt over Startsiden

Endre enhetsalternativer

Tilkoblede enheter