Oversikt over Nokia Ovi Suite

Med Nokia Ovi Suite kan du enkelt administrere og overføre innhold mellom Nokia-enheten og datamaskinen. Med Nokia Ovi Suite kan du flytte meldinger, kontakter, bilder, musikk og annet mellom datamaskinen og Nokia-enheten. Du kan også holde Nokia-enheten og datamaskinen synkronisert, oppdatere Nokia-enheten med den siste programvaren, og sørge for at verdifullt innhold er trygt og tilgjengelig overalt.

Ovi Nokia Help info Oversikt over Nokia Ovi Suite Merk:

Enkelte enhetsmodeller støtter ikke alle funksjonene i Nokia Ovi Suite. Derfor kan det hende at enkelte funksjoner som beskrives i denne hjelpen, ikke er tilgjengelige for enhetsmodellen du bruker.

 

Slik navigerer du på Startsiden i Nokia Ovi Suite

De forskjellige delene som utgjør Startsiden i Nokia Ovi Suite (bilde 1) er følgende:

 1. Menyer i Nokia Ovi Suite: Få tilgang til tilgjengelige hovedfunksjoner for gjeldende visning og Nokia Ovi Suite.

 2. Hovedområder: Når du klikker på ett av de fire hovedområdene, åpnes den aktuelle visningen (Kontakter, Bilder, Meldinger og Musikk).

 3. Synkroniser alt-knappen: Klikk på Synkroniser alt for å synkronisere alt innhold i  Nokia Ovi Suite som du har definert for synkronisering i enhetens synkroniseringsalternativer (Verktøy > Alternativer > Enhetssynkronisering).

 4. Logg på Nokia-kontoen: Klikk på Logg på hvis du vil opprette en Nokia-konto eller logge på den eksisterende kontoen. Med en Nokia-konto har du tilgang til ulike Ovi-tjenester, for eksempel en gratis e-postkonto, og kan hente nye programmer og nytt innhold til enheten fra Ovi Butikk.

 5. Noen tips om bruk av Nokia Ovi Suite: Her finner du nyttige tips om bruk av Nokia Ovi Suite, og du kan få enkel tilgang til verktøy i Nokia Ovi Suite. Husk at ikke alle tips og verktøykoblinger er tilgjengelige til enhver tid.

 6. Anbefalinger fra Ovi: Her vises anbefalte tjenester og hva Ovi Butikk og Musikkbutikk kan tilby deg.

 7. Synkroniser-knappen: La markøren hvile over ett av hovedområdene, og klikk på Synkroniser for å synkronisere det aktuelle innholdet (for eksempel kontakter eller bilder).

 8. Øverste navigeringsfelt: Få tilgang til Startsiden i Nokia Ovi Suite, de ulike visningene eller veiviseren for programvareoppdateringer ved å klikke på programikonet.

 9. Musikkinformasjon: Viser informasjon om et spor under avspilling, samt avspillingskontrollene.

 

Bilde 1: Startsiden i Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia NOS Home3 Oversikt over Nokia Ovi Suite

 

 

Slik navigerer du i en Nokia Ovi Suite-visning

De ulike delene i en Nokia Ovi Suite-visning (bilde 2) er følgende (alle visningene følger stort sett den samme logikken):

 1. Menyer i Nokia Ovi Suite: Få tilgang til tilgjengelige hovedfunksjoner for gjeldende visning og Nokia Ovi Suite.

 2. Øverste navigeringsfelt: Få tilgang til Startsiden i Nokia Ovi Suite, de ulike visningene eller veiviseren for programvareoppdateringer ved å klikke på programikonet.

 3. Navigeringsområde for innhold på datamaskinen: Her kan du navigere gjennom innholdet i gjeldende visning på mappenivå. Referert til i hjelpetekster som navigeringsområde.

 4. Navigeringsområde for innhold på enheten: Her kan du navigere gjennom innholdet i den aktive enheten på mappenivå. Referert til i hjelpetekster som enhetsområde.

 5. Elementområdet: Her kan du vise innholdet i gjeldende visning på elementlistenivå. I Kontakter-visningen står for eksempel alle kontaktene oppført i elementområdet. Merk at elementområdet ikke vises i alle visninger, for eksempel Bilder-visningen.

 6. Innholdsområdet: Her kan du vise innholdet i gjeldende visning på et enkeltelementnivå. Du kan for eksempel vise flere detaljer om en kontakt.

 7. Synkroniser-knappen: Klikk på Synkroniser for å synkronisere innholdet i den aktuelle visningen, for eksempel meldingene.

 8. Valgknapper for visningsmodus: Du kan bytte mellom ulike modier for å vise element- eller innholdsområdet i visningene. Valgknappene for visningsmodus er tilgjengelige i Meldinger-, Musikk- og Bilder-visningene.

 9. Filtreringsfelt: Du kan finne og vise et bestemt element ved å filtrere listen som vises. Begynn med å skrive inn i feltet, så vises elementene som samsvarer med teksten du skriver inn, i elementområdet. Filtreringsfeltet er tilgjengelig i Kontakter-, Meldinger-, Musikk- og Kart-visningene.

 10. Logg på Nokia-kontoen: Klikk på Logg på hvis du vil opprette en Nokia-konto eller logge på den eksisterende kontoen. Med en Nokia-konto har du tilgang til ulike Ovi-tjenester, for eksempel en gratis e-postkonto, og kan hente nye programmer og nytt innhold til enheten fra Ovi Butikk.

 11. Musikkinformasjon: Viser informasjon om et spor under avspilling, samt avspillingskontrollene.

 

 

Bilde 2: Meldinger-visningen i Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia NOS View2 v2 Oversikt over Nokia Ovi Suite

 

 

Ovi Nokia Help info Oversikt over Nokia Ovi Suite Merk:

Når du bruker Nokia Ovi Suite og synkroniserer personlig innhold mellom enheten og datamaskinen, anbefales det at du bruker Windows-brukerprofiler (også kjent som brukerkontoer). Dette bidrar til å beskytte det personlige innholdet du har på enheten, og til å holde informasjonen din atskilt fra eventuelle andre brukeres informasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om Windows-brukerprofiler, kan du se i hjelpen for Windows (tilgjengelig via Start-menyen).

Oversikt over Nokia Ovi Suite