Oversikt over Internett-tilkoblinger

Koble til Internett

Du kan bruke mobilenheten til å koble en datamaskin til Internett. Vil du gjøre dette, må du koble mobilenheten til datamaskinen med en USB-kabel eller via Bluetooth. Du finner mer informasjon under Oversikt over tilkobling.

Greit å vite om Internett-tilkoblinger

  • Hvis du bruker en enhet med to SIM-kort (enhet med dobbelt SIM), brukes SIM1 til å opprette en Internett-tilkobling. SIM1 er den interne SIM-kortholderen for enheten. Vil du opprette en Internett-tilkobling med det andre SIM-kortet, bytter du om på SIM-kortene i enheten.

  • Husk at i tillegg til standardavgiftene for en Internett-tilkobling, kan det tilkomme ekstra kostnader fra nettverksoperatøren hvis du kobler til Internett utenfor hjemmenettverket.

  • Overføring av store datamengder via Internett-tilkobling kan føre til høye kostnader for overføringen. Nokia Ovi Suite viser en advarsel når du har overført en viss mengde data via en Internett-tilkobling. Hvis du vil endre mengden overførte data som advarselen skal vises for, går du til Verktøy > Alternativer > Koble til Internett. Du kan også velge at det ikke skal vises noen advarsel. Når advarselen vises, kan du likevel fortsette dataoverføringen hvis du ønsker det. Hvis du kobler fra Internett, blir også den pågående dataoverføringen brutt.

  • Nokia Ovi Suite bruker Internet Explorers proxy-innstillinger for Internett-tilkoblinger, med unntak av proxy-brukernavnet og -passordet. Hvis Internett-tilkoblingen ikke fungerer, kan du angi proxy-brukernavnet og -passordet manuelt. Det gjør du ved å velge Verktøy > Alternativer. Proxy-innstillinger finnes i kategorien Generelt. Kontakt IT-avdelingen eller tilsvarende hvis du trenger mer hjelp.

 

Du finner mer informasjon under Opprette en Internett-tilkobling.

Se også:

Oversikt over Startsiden

Oversikt over Internett-tilkoblinger