Opprette en Internett-tilkobling

Hvis du bruker en enhet med to SIM-kort (enhet med dobbelt SIM), brukes SIM1 til å opprette en Internett-tilkobling. SIM1 er den interne SIM-kortholderen for enheten. Vil du opprette en Internett-tilkobling med det andre SIM-kortet, bytter du om på SIM-kortene i enheten.

Slik oppretter du en Internett-tilkobling første gang:

 1. Startsiden klikker du på Koble til nå.

 2. Avhengig av hvilken enhetsmodell du bruker, opprettes Internett-tilkoblingen slik:

  • Tilkoblingen opprettes automatisk ELLER

  • Du må velge hvilken operatør som skal brukes når du oppretter en Internett-tilkobling. Fra listen over operatører velger du hjemmeoperatøren din (altså nettverksoperatøren du har tegnet abonnement hos). Klikk deretter på Koble til.

 

Ovi Nokia Help tip Opprette en Internett tilkobling Tips:

Hvis hjemmeoperatøren ikke står oppført, kan du angi innstillingene for Internett-tilkoblingen ved å fylle ut tilkoblingsdetaljene. Klikk deretter på Koble til.

Hvis det oppstår en feil, klikker du på Prøv på nytt hvis du vil prøve å koble til igjen med de samme innstillingene, eller Tilbake for å kontrollere at riktig operatør er angitt eller at tilkoblingsinnstillingene er riktige.

Hvis du har åpnet en annen Nokia Ovi Suite-visning enn Startsiden, kan du velge Verktøy > Koble til Internett for å opprette en Internett-tilkobling. Hvis datamaskinen allerede er koblet til Internett, kan du bruke dette alternativet for å opprette en ny Internett-tilkobling.

 

Når du er koblet til Internett, kan du se detaljert informasjon om tilkoblingen helt til venstre på Startsiden. Følgende informasjon vises:

 • Operatør eller tilgangspunkt i bruk

 • Varigheten på gjeldende Internett-tilkobling

 • Mengden dataoverføringer i løpet av gjeldende Internett-tilkobling

 

Ovi Nokia Help info Opprette en Internett tilkobling Merk:

Hvis du har åpnet en annen Nokia Ovi Suite-visning enn Startsiden, viser enhetsområdet at du er koblet til Internett.

 

Koble fra Internett

Slik kobler du fra Internett:

 • Hvis Startsiden i Nokia Ovi Suite er åpen, klikker du på Koble fra til venstre på skjermen.

 • Hvis en annen Nokia Ovi Suite-visning er åpen, velger du Verktøy > Koble fra.

 

Ovi Nokia Help info Opprette en Internett tilkobling Merk:

Hvis du avslutter Nokia Ovi Suite mens en Internett-tilkobling er åpen, vil tilkoblingen bli brutt.

 

Opprette en Internett-tilkobling med tidligere brukte innstillinger

Slik oppretter du en Internett-tilkobling med tidligere brukte innstillinger:

 1. Kontroller at følgende informasjon vises helt til venstre på Startsiden:

  • Navnet på enheten som er koblet til datamaskinen

  • Operatørnavnet eller tilgangspunktet som ble brukt forrige gang du var koblet til Internett

 1. Klikk på Koble til. Internett-tilkoblingen er opprettet, og du kan se detaljert informasjon om tilkoblingen helt til venstre på Startsiden.

 

Opprette en Internett-tilkobling