Oversikt over tilkobling

Når Nokia-mobilenheten er koblet til datamaskinen, kan du blant annet bruke Nokia Ovi Suite til å gjøre følgende:

 • Du kan oppdatere kontaktene på enheten og datamaskinen.

 • Du kan kopiere alle meldinger fra mobilenheten til datamaskinen.

 • Kopier bilder, videoer og musikkspor mellom mobilenheten og datamaskinen.

 • Du kan sikkerhetskopiere innholdet på enheten slik at du aldri trenger å bekymre deg for å miste viktige meldinger, verdifull kontaktinformasjon eller favorittsporene dine.

 

Når du starter Nokia Ovi Suite for første gang etter installasjonen, fullfører du trinnene nedenfor for å koble mobilenheten til datamaskinen.

Slik kobler du enheten til datamaskinen:

 1. Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel eller trådløs Bluetooth-tilkobling.

  Hvis du kobler til via Bluetooth, må du først ha installert Bluetooth-modemdrivere på datamaskinen.

  Støtteprogramvare må kanskje også installeres på mobilenheten. Støtteprogramvaren er nødvendig for å holde meldinger, kontakter og bokmerker oppdatert på enheten og datamaskinen. Godta installasjonen på mobilenheten hvis du blir bedt om det. Installasjonen av Bluetooth-modemdrivere og støtteprogramvare avhenger av hvilken enhetsmodell du bruker. Hvis du avbryter installasjonen eller hvis installasjonen mislykkes, startes den automatisk på nytt senere.

  1. Logg på Nokia-kontoen hvis du allerede har én eller hvis informasjonen om brukerkontoen er blitt hentet fra enheten.
   ELLER
   Opprett en Nokia-konto.
   Med en Nokia-konto har du tilgang til en lang rekke Ovi-tjenester. Du kan for eksempel komme deg dit du vil med Nokia Kart.

   

   

  Vi anbefaler at du bruker en USB-kabeltilkobling hvis det er tilgjengelig. En USB-kabeltilkobling er raskere og enklere å bruke enn en Bluetooth-tilkobling. En USB-kabel anbefales spesielt hvis du skal overføre mange bilder eller videoer fra enheten til datamaskinen, eller mange musikkfiler fra datamaskinen til enheten.

  Ovi Nokia Help info Oversikt over tilkobling Merk:

  Ikke alle mobilenheter støtter både USB-kabeltilkobling og Bluetooth-tilkobling. Du finner mer informasjon om støttede tilkoblingstyper i brukerhåndboken for enheten.

  Hvis du har problemer med å koble sammen enheten og datamaskinen ved hjelp av en bestemt tilkoblingstype, velger du en annen tilgjengelig tilkoblingstype som støttes av enheten.

  Hvis du har deaktivert Bluetooth-programvaren på datamaskinen i Nokia PC Suite før du starter Nokia Ovi Suite, deaktiveres Bluetooth-programvaren i Nokia Ovi Suite også. Vil du koble enheten til datamaskinen via Bluetooth i Nokia Ovi Suite, må du først aktivere Bluetooth-programvaren på datamaskinen.

  Hvis du kobler til enheten med både USB-kabel og Bluetooth, vil Nokia Ovi Suite automatisk bruke USB-kabeltilkoblingen siden den er raskere og mer pålitelig. Nokia Ovi Suite vil kun bruke Bluetooth-tilkoblingen hvis du kobler USB-kabelen fra enheten eller datamaskinen. Du kan vise gjeldende tilkoblingstype i enhetsområdet.

   

  Du kan når som helst bruke andre enheter med Nokia Ovi Suite. Koble den nye enheten til datamaskinen ved å velge Verktøy > Legg til ny enhet i Nokia Ovi Suite.

   

  Se også:

  Systemkrav

  Om å koble til enheten med USB-kabel

  Om Bluetooth-tilkobling

  Om å koble til enheten via Bluetooth

  Om å opprette en Nokia-konto

  Oversikt over tilkobling