Om Bluetooth-tilkobling

Du kan bruke trådløs Bluetooth-teknologi til å koble en mobilenhet med Bluetooth-tilkobling til en kompatibel datamaskin.

Om å sammenkoble enheten

Første gang du kobler Nokia-enheten til datamaskinen via Bluetooth, må du sammenkoble enhetene. Sammenkobling betyr at du koder to Bluetooth-enheter (for eksempel en mobilenhet og en datamaskin) slik at de kan kommunisere og utveksle data. Sammenkoblingen skjer ved bruk av et passord. Du kan bruke det tilfeldige passordet som genereres av Nokia Ovi Suite. Passordet brukes bare én gang, og du trenger ikke å huske det.

Første gang du aktiverer Bluetooth på mobilenheten, blir du bedt om å gi enheten et navn, avhengig av hvilken enhetsmodell du bruker. Dette navnet brukes når du kobler sammen enheten og datamaskinen, og det kan også ses av andre brukere av Bluetooth-enheter.

Se også:

Systemkrav

Om å koble til enheten via Bluetooth

Om Bluetooth-tilkobling