Om å koble til enheten med USB-kabel

Hvis du kobler mobilenheten til datamaskinen med en USB-kabel, må du huske å velge riktig USB-modus for tilkoblingen på mobilenheten. Det finnes flere typer USB-modier. Du må velge USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) for å kunne bruke enheten med Nokia Ovi Suite.

Du kan bare bruke Nokia Ovi Suite i USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite). Hvis du velger masselagringsmodus når Nokia Ovi Suite kjører, prøver Nokia Ovi Suite automatisk å endre USB-modusen tilbake til modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite). Automatisk endring til USB-modus utføres ikke med alle enhetsmodeller.

Ovi Nokia Help tip Om å koble til enheten med USB kabel Tips:

Hvis du for eksempel vil bruke USB-modusen for masselagring til å bruke et annet dataprogram enn Nokia Ovi Suite, så kan ikke Nokia Ovi Suite kjøre samtidig. Velg Fil > Avslutt for å avslutte Nokia Ovi Suite. Når du er ferdig med å bruke USB-modusen for masselagring, endrer du den tilbake til modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) og så åpner du Nokia Ovi Suite igjen.

 

Du finner informasjon om støttede USB-kabeltyper under Systemkrav.

Slik velger du USB-modus:

  • Hvis du vil velge USB-modus separat hver gang du kobler enheten til datamaskinen, velger du USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) på enheten når enheten ber deg velge hvilken USB-modus du vil bruke.

  • Hvis du vil angi Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) som standard USB-modus på enheten, går du til Innstillinger > Tilkobling eller Tilkobling, avhengig av hvilket begrep som brukes på enheten, og velger USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) under USB-kabel. Da trenger du ikke velge riktig modus hver gang du kobler enheten til datamaskinen. Vær oppmerksom på at dette kanskje ikke er mulig med alle enhetsmodeller.

 

Du finner mer informasjon om hvordan du velger USB-modus i brukerhåndboken for enheten.

Ovi Nokia Help info Om å koble til enheten med USB kabel Merk:

Bruk alltid originale Nokia-kabler med Nokia Ovi Suite. Kontroller merkingen på kabelen.

Om å koble til enheten med USB-kabel