Feilsøke kabeltilkoblinger

Hvis du ikke kan koble til enheten med USB-kabel, gjør du følgende:

  • Kontroller at kabelen er satt ordentlig inn og at du har valgt USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) på enheten.  Dette gjør du ved å gå til Innstillinger > Tilkobling eller Tilkobling, avhengig av hva som står på enheten. Kontroller at du har valgt USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) under USB-kabel.

  • Koble kabelen fra enheten, og koble den til igjen. Hvis enheten fremdeles ikke kan registreres, kobler du fra kabelen, starter enheten og datamaskinen på nytt, og prøver igjen.

  • Kontroller at du bruker en original Nokia-kabel og riktig kabeltype for enheten. Du finner informasjon om støttede USB-kabeltyper under Systemkrav.

 

Du finner mer informasjon om hvordan du velger USB-modus i brukerhåndboken for enheten.

Feilsøke kabeltilkoblinger