Feilsøke Bluetooth-tilkoblinger

Bluetooth kan ikke velges

Alternativet for å bruke en Bluetooth-tilkobling kan være deaktivert. Dette kan skyldes én av følgende årsaker:

  • Riktig Bluetooth-maskinvare eller -programvare er ikke installert på datamaskinen. Hvis du vil sjekke hvilken Bluetooth-programvareversjon som er installert på datamaskinen, klikker du på Hjelp > Om Nokia Ovi Suite > Systeminformasjon. Du finner en liste over hvilke Bluetooth-programvareversjoner som støttes av Nokia Ovi Suite, under Systemkrav.

  • Bluetooth-programvaren på datamaskinen er deaktivert.

  • Bluetooth-radioen på datamaskinen er slått av.

 

Kontroller disse punktene, og foreta nødvendige endringer før du prøver å koble til enheten via Bluetooth igjen.

Finner ikke mobilenheten

Hvis enheten ikke vises på listen over oppdagede Bluetooth-enheter, kan dette skyldes én av følgende årsaker:

  • Bluetooth er ikke slått på i Bluetooth-innstillingene i enheten.

  • Enheten er ikke gjort synlig for andre Bluetooth-enheter.

 

Du endrer Bluetooth-innstillingene i enheten ved å gå til Innstillinger > Tilkobling eller Tilkobling, avhengig av hvilket begrep som brukes på enheten. Aktiver Bluetooth, og gjør enheten synlig for andre Bluetooth-enheter. Velg deretter Søk på nytt.

 

Feilsøke Bluetooth-tilkoblinger