Vise videoegenskaper

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en video, merker du ønsket video i innholdsområdet og går til Vis > Egenskaper. Dialogboksen Egenskaper åpnes med følgende informasjon:

  • Filnavnet.

  • Videorammemålene i piksler.

  • Størrelsen på videofilen.

  • Datoen da videoen ble tatt opp.

  • Videoens varighet.

 

Ovi Nokia Help tip Vise videoegenskaper Tips:

Du kan gi nytt navn til en video i dialogboksen Egenskaper. Vil du det, klikker du i redigeringsboksen for filnavnet og skriver inn et nytt navn på filen. Klikk på OK for å bekrefte det nye navnet.

Vise videoegenskaper