Vise bilder og videoer

Slik viser du bilder og videoer i Nokia Ovi Suite:

  1. Velg Bilder på verktøylinjen i Nokia Ovi Suite, hvis Bilder-visningen ikke allerede vises.

  2. I navigeringsområdet velger du visningen eller mappen med bildene eller videoene du vil vise. Se også Visninger og mapper i bildebiblioteket.

  3. Velg et bilde eller en video i miniatyrbildevisningen, og velg ikonet Vis enkeltstående element eller Fullskjermvisning over innholdsområdet.

    • I enkeltvisning kan du bruke pilene på hver side av visningen til å bla bakover og fremover, og med knappene øverst til høyre kan du rotere bilder. Når du ser på videoer, kan du også stoppe avspillingen eller bevege glidebryteren under videoen for å hoppe til et annet sted i videoen.

    • I fullskjermvisning kan du bruke verktøylinjen (skjules automatisk) øverst på skjermen til å bla bakover og fremover, til å zoome inn på og ut av bilder med glidebryteren, til å rotere elementer eller til å lukke fullskjermvisningen. Når du ser på videoer, kan du dra glidebryteren for å hoppe til et annet sted i videoen.

 

Ovi Nokia Help tip Vise bilder og videoer Tips:

Dobbeltklikk på bildet eller videoen for å endre visningen. Når du zoomer inn på et bilde, kan du dra bildet for å flytte rundt på det.

 

Se også:

Visninger og mapper i bildebiblioteket

Legge til bilder og videoer i bildebiblioteket

Vise bilder og videoer