Visningsmoduser

Når du viser bilder eller videoer i bildebiblioteket, kan du velge mellom følgende visningsmoduser:

  • Miniatyrbildevisning: Viser alle bildene eller videoene fra gruppen “Alle” eller fra et valgt album, som miniatyrbilder.

  • Enkeltvisning: Viser ett bilde eller én video om gangen som stort bilde.

  • Fullskjermvisning.

 

Hvis du vil velge denne visningen, klikker du på ikonknappene Vis miniatyrbilder, Vis enkeltstående element eller Fullskjermvisning over innholdsområdet. Du kan også dobbeltklikke på et bilde i miniatyrbildevisningen for å åpne det i enkeltvisning og omvendt.

Vil du starte en video, dobbeltklikker du på miniatyrbildet av videoen og klikker på Spill av på videoen.

Se også:

Visninger og mapper i bildebiblioteket

Bla gjennom bilder og videoer på enheten

Visningsmoduser