Oversikt over Bilder

Du kan gjøre følgende i Bilder:

  • Vise bilder og videoer som er lagret i enheten og bildebiblioteket i Nokia Ovi Suite.

  • Kopiere bilder og videoer mellom enheten og bildebiblioteket.

  • Legge til bilder og videoer i bildebiblioteket fra en mappe på datamaskinen.

  • Organisere bilder og videoer i album du har opprettet.

 

Med Bilder kan du ha et bildebibliotek på datamaskinen, og vise bilder og videoer på Nokia-enheter. Enhetsområdet viser enhetene som er koblet til, hvilken som er valgt for visning, og statusen for pågående aktiviteter.

Nokia Ovi Suite støtter bildefiler i formatene *.jpg og *.jpeg og videofiler i formatene *.mp4, *.3gp, *.3gpp, *.avi, *.wmv og *.mpe. Merk at noen av disse videofiltypene kan inneholde videoformater som ikke støttes av Nokia Ovi Suite.

Ovi Nokia Help info Oversikt over Bilder Merk:

Enkelte enhetsmodeller støtter ikke alle funksjonene i Nokia Ovi Suite. Derfor kan det hende at enkelte funksjoner som beskrives i denne hjelpen, ikke er tilgjengelige for enhetsmodellen du bruker.

 

Se også:

Åpne Bilder

Vise moduser

Endre alternativene for bilder eller videoer

Oversikt over Bilder