Endre Bilder-alternativer

Du kan endre Bilder-alternativene ved å velge Verktøy > Alternativer. Du kan vise og endre Bilder-spesifikke alternativer i kategoriene Enhetssynkronisering og Bilder.

Angi synkroniseringsalternativer for bilder

Gå til kategorien Enhetssynkronisering, og velg enheten du vil endre alternativene for, fra rullegardinmenyen. Hvis du bare har én enhet koblet til datamaskinen, velges enheten automatisk. Fra listen over elementer som kan synkroniseres, velger du Bilder for å kopiere nye bilder eller videoer fra enheten til Nokia Ovi Suite når du klikker på Synkroniser alle. Merk dessuten av for alternativet nederst i vinduet hvis du vil synkronisere automatisk hver gang du kobler enheten til datamaskinen. Du finner mer informasjon under Om å synkronisere bilder og videoer.

Velge mappe for bilder og videoer

Gå til kategorien Bilder for å velge hvor du vil lagre bilder og videoer. Du endrer plassering ved å klikke på Endre.

Legge til og fjerne overvåkingsmapper

Gå til kategorien Bilder for å legge til og fjerne overvåkingsmapper. Nokia Ovi Suite søker regelmessig i disse etter nye bilder eller videoer, og legger til filene i bildebiblioteket. Du finner mer informasjon under Legge til bilder og videoer i bildebiblioteket.

Endre Bilder-alternativer