Åpne Bilder

Du åpner Bilder ved å klikke på Bilder-ikonet i det øverste navigeringsfeltet. Når Bilder-visningen åpnes, vises alle bildene og videoene i bildebiblioteket i innholdsområdet.

Hvis du vil vise bilder og videoer som er lagret på enheten, velger du Alle-gruppen i enhetsområdet nederst til venstre i Bilder-visningen.

Du finner mer informasjon under Vise bilder og mapper i bildebiblioteket, Vise bilder og videoer og Bla gjennom bilder og videoer på enheten.

Bruk funksjonen for overvåkingsmapper i Nokia Ovi Suite til å legge til bilder eller videoer automatisk i bildebiblioteket, og la Nokia Ovi Suite holde rede på endringer i disse mappene. Du finner mer informasjon under Legge til bilder og videoer i bildebiblioteket.

Åpne Bilder