Slette og gjenopprette bilder og videoer

Du kan slette filer fra bildebiblioteket i Nokia Ovi Suite og fra enheten. Du kan også gjenopprette filer som ble slettet fra bildebiblioteket. Hvis du sletter et bilde eller en video fra enheten, slettes filen for godt og du kan ikke gjenopprette den med Nokia Ovi Suite.

Slik sletter du bilder eller videoer fra bildebiblioteket:

 1. Merk gruppen Alle eller smartgruppen Nylig lagt til i navigeringsområdet. Filene i gruppen vises i innholdsområdet.

 2. Velg én eller flere filer du vil slette.

 3. Høyreklikk, og velg Slett.

  • Klikk på Ja for å slette filene fra datamaskinen. Filene flyttes til datamaskinens papirkurv, og du kan gjenopprette dem ved å dra dem tilbake til Alle-mappen i Bilder-visningen.

  • Klikk på Nei for å beholde filene på datamaskinen, men fjerne dem fra Bilder-visningen. Filene blir liggende i angitt mappe på datamaskinen, og du kan gjenopprette dem ved å dra dem fra denne mappen og tilbake til Alle-mappen i Bilder-visningen.

  • Klikk på Avbryt hvis du ikke vil gjøre noe.

 

Slik sletter du bilder eller videoer fra album i bildebiblioteket:

 1. Merk albumet i navigeringsområdet. Filene i gruppen vises i innholdsområdet.

 2. Velg én eller flere filer du vil slette.

 3. Høyreklikk, og velg Fjern fra album.

 

 

Du finner mer informasjon om hvordan du fjerner bilder eller videoer fra album samt hvordan du sletter album under Administrere album.

Slette og gjenopprette bilder og videoer