Om å synkronisere bilder og videoer

Du kan synkronisere bilder og videoer på mobilenheten med Nokia Ovi Suite ved kopiere nye filer fra enheten til bildebiblioteket i Nokia Ovi Suite. Hvis du skulle miste enheten, ligger bildene og videoene trygt lagret i Nokia Ovi Suite.

På Startsiden i Nokia Ovi Suite kan du enkelt se hvor mange nye bilder og videoer du har på enheten som er klare til å synkroniseres til gruppen “Alle” i bildebiblioteket i Nokia Ovi Suite.

Ovi Nokia Help info Om å synkronisere bilder og videoer Merk:

Hvis du har overført kopieringsbeskyttede musikkspor før du synkroniserer bilder eller videoer, bytter du fra enhetens USB-modus tilbake til USB-modus for Nokia Ovi Suite (eller PC Suite). Du finner mer informasjon om hvordan du velger USB-modus i brukerhåndboken for enheten.

 

Slik synkroniserer du bilder eller videoer manuelt fra enheten til datamaskinen:

  • På Startsiden i Nokia Ovi Suite klikker du på Synkroniser i Bilder-området.

  • I Bilder-visningen i Nokia Ovi Suite klikker du på Synkroniser bilder i enhetsområdet.

 

Automatisk synkronisering

Du kan også synkronisere bilder og videoer automatisk fra enheten til datamaskinen hver gang du kobler enheten til datamaskinen. Hvis du vil gjøre dette, endrer du synkroniseringsalternativene for enheten.

Slik synkroniserer du bilder og videoer automatisk:

  1. Velg Verktøy > Alternativer, eller høyreklikk på enhetsbildet i enhetsområdet og velg Alternativer for [enhetsnavn].

  2. Gå til Enhetssynkronisering, og velg enheten du vil endre synkroniseringsalternativene for, fra rullegardinmenyen. Hvis du bare har én enhet koblet til datamaskinen, velges enheten automatisk.

  3. Fra listen over elementer som kan synkroniseres, velger du Bilder for å kopiere nye bilder og videoer fra enheten til Nokia Ovi Suite når du klikker på Synkroniser alle. Velg dessuten alternativet for automatisk synkronisering.

  4. Klikk på OK for å lagre endringene og lukke dialogboksen.

 

Se også:

Endre Bilder-alternativer

Om å synkronisere bilder og videoer