Kopiere bilder og videoer

Du kan kopiere bilder og videoer mellom den tilkoblede enheten og bildebiblioteket i Nokia Ovi Suite.

Slik kopierer du bilder eller videoer fra enheten til bildebiblioteket:

  1. Velg Alle  i enhetsområdet nederst til venstre i Bilder-visningen.

  2. Merk filene du vil ha.

  3. 3. Velg Verktøy > Kopier til datamaskin. Valgte bilder eller videoer kopieres til gruppen “Alle” i Nokia Ovi Suite.

 

Slik kopierer du bilder eller videoer fra bildebiblioteket til enheten:

  1. Velg gruppen “Alle” eller en albumtittel i navigeringsområdet.

  2. Merk én eller flere filer i miniatyrbildevisningen.

  3.  Velg Verktøy > Kopier til enhet. Valgte filer kopieres til enhetens “Alle”-gruppe.

 

Ovi Nokia Help info Kopiere bilder og videoer Merk:

Når du kopierer bilder eller videoer til enheten, må du sørge for å bruke minneplasseringen med mest ledig plass. Vil du se eller endre foretrukket minneplassering, velger du Verktøy og Alternativerog går til visningen Mine enheter.

 

Se også:

Legge til bilder og videoer i bildebiblioteket

Kopiere bilder og videoer