Administrere album

Du kan administrere albumene på følgende måter:

 • Gi nytt navn til album

 • Kopiere bilder eller videoer fra ett album til et annet

 • Fjerne bilder eller videoer fra et album

 • Slette album

 

Ovi Nokia Help info Administrere album Merk:

Album er ikke tilgjengelig fra alle enhetsmodeller.

 

Slik gir du nytt navn til et album:

 1. Merk et albumnavn i navigerings- eller enhetsområdet.

 2. Høyreklikk og velg Gi nytt navn.

 3. Skriv inn et nytt navn for albumet.

 4. Trykk på Enter.

 

Slik kopierer du bilder eller videoer fra ett album til et annet:

 1. I navigerings- eller enhetsområdet merker du navnet på albumet som inneholder filene du vil kopiere.

 2. I innholdsområdet merker du bildene og videoene du vil ha.

 3. Dra filene til albumet du vil kopiere dem til.

 

Slik fjerner du et bilde eller en video fra et album:

 1. I navigerings- eller enhetsområdet merker du navnet på albumet der du vil fjerne et bilde eller en video.

 2. I innholdsområdet merker du filen du vil fjerne.

 3. Høyreklikk og velg Fjern fra album. Bekreft fjerningen. Bildet eller videoen fjernes fra albumet, men blir liggende i gruppen “Alle”.

 

Slik sletter du et album:

 1. Merk et albumnavn i navigerings- eller enhetsområdet.

 2. Høyreklikk og velg Slett. Bekreft slettingen. Albumet slettes, men bildene eller videoene som tilhørte albumet, blir liggende i gruppen “Alle”.

Administrere album