Uw inhoud synchroniseren

U kunt de inhoud van uw mobiele apparaat gesynchroniseerd houden met Nokia Ovi Suite. Dit betekent dat u toegang hebt tot dezelfde inhoud via uw mobiele apparaat en via een computer. Als u ooit uw apparaat zou verliezen, is al uw inhoud veilig opgeslagen in Nokia Ovi Suite.

Aan de slag met synchroniseren

De eerste keer dat u uw toestel met de computer verbindt, wordt de inhoud niet weergegeven in Nokia Ovi Suite. Definieer eerst de synchronisatieopties, waarna u de inhoud synchroniseert. Mogelijke soorten inhoud om te synchroniseren zijn: contacten, foto’s en video’s, berichten, agenda en taken, notities, en bladwijzers en webfeeds.

Ovi Nokia Help info Uw inhoud synchroniseren Opmerking:

Sommige soorten inhoud die hierboven zijn genoemd, zijn mogelijk niet beschikbaar. Dat is afhankelijk van het model apparaat dat u gebruikt en de toepassingen die op uw computer zijn geïnstalleerd.

Zet de synchronisatie als volgt op:

  1. Ga naar de weergave Startpagina (Home) in Nokia Ovi Suite en selecteer Synchronisatie instellen.

  2. Daarna kunt u definiëren welke typen u wilt synchroniseren tussen uw apparaat en Nokia Ovi Suite.

  3. Selecteer of u de inhoud wel of niet automatisch wilt synchroniseren. Automatische synchronisatie gebeurt ook wanneer u uw apparaat op een later tijdstip verbindt met Nokia Ovi Suite, of wanneer u in het apparaatselectiegebied een ander apparaat selecteert dan hetgeen u gebruikt.

 

Ovi Nokia Help info Uw inhoud synchroniseren Opmerking:

Verbreek de verbinding tussen uw apparaat en de computer niet tijdens het synchroniseren.

Als de inhoud niet volledig tussen uw apparaat en de computer wordt gesynchroniseerd, verschijnt een dialoogvenster waarin u gedetailleerde gegevens over mogelijke problemen kunt bekijken (bijvoorbeeld omdat de verbinding met het apparaat is verbroken).

 

Zie ook:

Synchronisatieopties van het apparaat wijzigen

Uw inhoud synchroniseren