Contacten op de startpagina

Het contactengebied op de startpagina geeft de contacten op uw computer weer. Klik op het gebied Contacten om alle contacten op uw computer en mobiele apparaat te bekijken. De weergave Contacten van Nokia Ovi Suite wordt geopend en u kunt de contacten op uw computer en apparaat kunt synchroniseren. Als u uw apparaat ooit zou verliezen, zijn al uw contactgegevens veilig opgeslagen in Nokia Ovi Suite. Raadpleeg Overzicht contacten voor meer informatie.

Klik in het gebied Contacten op de startpagina op Synchroniseren om de contacten van het apparaat naar de computer bij te werken. Raadpleeg Uw inhoud synchroniseren en Over het synchroniseren van contacten.

Contacten op de startpagina