Muziek verwijderen

U kunt nummers verwijderen uit uw muziekverzameling op de computer en uw apparaat. Bij het verwijderen van muziek uit uw muziekverzameling, kunt u bepalen of de nummers ook van de computer worden verwijderd. Als u een nummer van uw apparaat verwijdert, wordt dit definitief verwijderd.

Ga als volgt te werk om nummers uit uw muziekverzameling te verwijderen:

  1. Selecteer Muziekbibliotheek of de slimme groep Onlangs toegevoegd in het navigatiegebied. De nummers worden in het inhoudgebied weergegeven.

  2. Selecteer één of meerdere nummers die u wilt verwijderen.

  3. Klik met de rechter muisknop en selecteer Verwijderen.

  4. Nokia Ovi Suite vraagt of u de nummers van de computer wilt verwijderen. Klik op Ja om de nummers van uw computer te verwijderen of op Nee om de nummers op de computer te bewaren maar ze uit de muziekverzameling te verwijderen, of op Annuleren als u niets wilt doen.

 

Ga als volgt te werk om nummers van uw apparaat te verwijderen:

  1. Selecteer Muziekbibliotheek in het apparaatgebied. Alle nummers op uw apparaat worden in het inhoudgebied getoond.

  2. Selecteer één of meerdere nummers die u wilt verwijderen.

  3. Klik met de rechter muisknop en selecteer Verwijderen.

  4. Bevestig het verwijderen. De bestanden worden permanent van uw apparaat verwijderd.

 

Raadpleeg Afspeellijsten beheren voor meer informatie over het verwijderen van nummers uit afspeellijsten en het verwijderen van afspeellijsten.

Muziek verwijderen