Overzicht Kaarten

Met Kaarten kunt u het volgende doen:

  • Kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding naar uw apparaat ophalen.

  • Bekijken welke kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding zich op uw apparaat bevinden.

  • Naar Nokia Kaarten online gaan, waar u plaatsen over de gehele wereld kunt bekijken.

 

Ovi Nokia Help info Overzicht Kaarten Opmerking:

Sommige opties van Nokia Ovi Suite werken niet bij alle apparaatmodellen. Daarom zijn sommige opties die in deze helpteksten worden beschreven mogelijk niet beschikbaar voor het model dat u gebruikt.

 

Over Kaarten

 

Ga op een van de volgende manieren te werk als u de weergave Kaarten in Nokia Ovi Suite wilt starten:

  • Voordat u Kaarten in Nokia Ovi Suite opent, moet u eenmaal de toepassing Kaarten op uw apparaat openen. Hierdoor worden de benodigde werkmappen op het apparaat aangemaakt en kan Kaarten in Nokia Ovi Suite verbinding maken met uw apparaat.

  • Het apparaat moet zijn voorzien van een geheugenkaart, of u moet een apparaat met interne geheugenopslag gebruiken. Zie Opties voor kaarten wijzigen voor instructies over welk geheugen u moet gebruiken om de inhoud van Kaarten op te slaan.

 

Overzicht Kaarten