Informatie over de laatste synchronisatie controleren

U kunt uitgebreide informatie bekijken over de laatst uitgevoerde synchronisatie door naar Synchroniseren> Synchronisatielog weergeven te gaan.

De synchronisatielog bevat informatie over elk inhoudstype onder diens eigen tabblad. Door op een tab te klikken, ziet u gedetailleerde informatie over de synchronisatie van het inhoudstype, oftewel waarheen de informatie is gesynchroniseerd, welke onderdelen zijn gesynchroniseerd, en welke onderdelen zijn verwijderd.

Als er problemen zijn opgetreden bij het synchroniseren van onderdelen, worden deze onderdelen ook getoond. Als de reden bekend is waarom de onderdelen niet gesynchroniseerd zijn, wordt dit eveneens aan de lijst toegevoegd.

Informatie over de laatste synchronisatie controleren