Problemen oplossen bij het maken en terugzetten van een back-up

Ga als volgt te werk wanneer het maken van een back-up of het terugzetten ervan is mislukt:

  • Als de verbinding tussen apparaat en computer is verbroken, start uw apparaat opnieuw op. Anders stopt uw apparaat met werken. Verbind vervolgens de USB-kabel weer met uw apparaat in de USB-modus Nokia Ovi Suite (of PC Suite). Als dit niet helpt, schakel dan over naar een Bluetooth-verbinding. Voor meer informatie over het verbinden via Bluetooth, zie Over het verbinden van uw apparaat via Bluetooth.

  • Als de batterij van uw apparaat bijna leeg is, verbind het apparaat dan met een lader.

  • Als de map waarin u het back-upbestand wilt opslaan niet wordt gevonden, controleer dan het bestandspad naar de map of selecteer een andere map om het bestand in op te slaan.

  • Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is op de computer om het back-upbestand op te slaan, verwijder dan eerst enkele bestanden van de computer of verplaats enkele bestanden naar een geheugenstick of externe harde schijf.

  • Als het back-upbestand dat u hebt geselecteerd niet meer beschikbaar is, selecteer dan een ander bestand om naar het apparaat terug te zetten.

  • Als van bepaalde inhoud van het apparaat de back-up of het terugzetten ervan niet lukt, probeer de back-up of het terugzetten dan opnieuw uit te voeren.

  • Als het apparaat niet over voldoende geheugen beschikt voor het herstellen van het geselecteerde back-upbestand, wordt het deel van de inhoud dat niet wordt hersteld, op uw computer opgeslagen. De locatie waar de inhoud wordt opgeslagen, is dezelfde waar u hebt gekozen om de back-upbestanden op te slaan. Deze locatie wordt ook op het scherm getoond. Houd er rekening mee dat onder bepaalde omstandigheden de extra inhoud niet op uw computer wordt opgeslagen maar dat de vraag verschijnt om de benodigde ruimte te beperken door een aantal inhoudstypen in het keuzevenster voor back-upbestanden van de herstelwizard te deselecteren.

  • Als u geen inhoud kiest om terug te zetten, kan het terugzetten niet doorgaan. Kies inhoud om naar uw apparaat terug te zetten en klik op Start.

  • Als u de verbinding met het apparaat verbreekt tijdens het terugzetten, dan dient u het apparaat opnieuw te starten en het terugzetten opnieuw uit te voeren om ervoor te zorgen dat het apparaat correct blijft werken.

Problemen oplossen bij het maken en terugzetten van een back-up