Overzicht back-up maken en herstellen

Maak een back-up van de volledige of een deel van  de inhoud van uw apparaat met de Nokia Ovi Suite back-upwizard. Het is nuttig om een back-up te maken van de inhoud van uw apparaat wanneer u bijvoorbeeld een nieuw apparaat in gebruik wilt nemen, of de inhoud van uw apparaat veilig op uw computer wilt opslaan.

Op een later tijdstip kunt u dan bijvoorbeeld de inhoud van uw oude apparaat herstellen naar uw nieuw apparaat, of bepaalde gegevens terugzetten naar uw apparaat, die per ongeluk zijn verloren, allemaal met de herstelwizard van de Nokia Ovi Suite. Merk op dat als u Nokia PC Suite al eerder hebt gebruikt om een back-up te maken van de inhoud van uw toestel, u deze bestanden met Nokia Ovi Suite kunt terugzetten.

Open de wizards voor het maken en herstellen van een back-up vanuit Extra > Back-up en Extra > Herstellen.

Ovi Nokia Help info Overzicht back up maken en terugzetten Opmerking:

Als u tegen kopiren beveiligde muzieknummers hebt uitgewisseld voordat u de back-up of herstelwizard hebt gebruikt, moet u de USB-modus van het apparaat terugzetten naar de modus Nokia Ovi Suite (of PC Suite). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor meer informatie over het selecteren van de USB-modus.

Sommige apparaten ondersteunen niet alle opties van Nokia Ovi Suite. Daarom zijn sommige opties die in deze helpteksten worden beschreven, mogelijk niet beschikbaar voor het model dat u gebruikt.

Zie ook:

Over het maken van een back-up van de inhoud van uw apparaat

Over het maken van een automatische back-up

Over het herstellen van een back-up met de inhoud van uw apparaat

Problemen oplossen bij het maken en herstellen van een back-up

 

Overzicht back-up maken en terugzetten