Over het terugzetten van een back-up met de inhoud van uw apparaat

Bij het herstellen van een back-up met de inhoud van uw apparaat, is het beter om een USB-kabelverbinding te gebruiken dan Bluetooth, omdat hierdoor het herstelproces veel sneller zal gaan. Voor meer informatie over het verbinden via een USB-kabel, zie Over het verbinden van uw apparaat via een USB-kabel.

Tips voor het wizardscherm waarin u het bestand kunt selecteren

Het meest recente back-upbestand van het verbonden apparaat wordt standaard geselecteerd. Als er voor het verbonden apparaat nog geen back-ups bestaan, wordt het meest recente back-upbestand standaard geselecteerd. Merk op dat als u Nokia PC Suite al eerder hebt gebruikt om een back-up te maken van de inhoud van uw toestel, u deze bestanden met Nokia Ovi Suite kunt terugzetten.

Als u een ander back-upbestand wilt herstellen, wordt de weergave automatisch bijgewerkt om de inhoud van het geselecteerde bestand weer te geven. Alleen de inhoud die wordt weergegeven kan naar het apparaat, dat op dat moment verbonden is, worden hersteld. Inhoud van de back-up van een ander apparaat kan mogelijk niet compatibel met het apparaat dat op dat moment is verbonden.

De DRM-licenties voor uw muziek en de kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding worden niet meegenomen in de back-up en kunnen daarom niet op het apparaat worden teruggezet. U kunt de DRM-licenties echter opnieuw ophalen en de kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding opnieuw downloaden. Zie Muzieklicenties herstellen na het herstellen van de software en Kaarten downloaden voor meer informatie.

Ovi Nokia Help info Over het terugzetten van een back up met de inhoud van uw apparaat Opmerking:

Als u een waarschuwing krijgt over een mogelijk aangepast back-upbestand, raden we aan om het bestand niet naar het apparaat terug te zetten. Het bestand kan schadelijke software bevatten en het apparaat beschadigen als het daarop wordt teruggezet.

 

Tips voor het wizardscherm met de voortgang van het herstellen

Als u inhoud op hetzelfde apparaatmodel herstelt als uw vorige apparaat, moet u het apparaat opnieuw opstarten om het herstellen te voltooien. Als u inhoud herstelt naar een ander model apparaat dan uw vorige, is opnieuw opstarten niet nodig.

Ovi Nokia Help info Over het terugzetten van een back up met de inhoud van uw apparaat Opmerking:

Als u inhoud via een Bluetooth-verbinding herstelt, moet u uw apparaat na het herstarten opnieuw met de computer verbinden.

Zie ook:

Problemen oplossen bij het maken en terugzetten van een back-up

 

 

Over het terugzetten van een back-up met de inhoud van uw apparaat